19 Şubat 2009 Perşembe

arılarımın bahar hazırlığı8 çıta arılı bir kovan da çalışma kaydı


bahçemdeki arılarımın şubat ayındaki kontrolü

13 Şubat 2009 Cuma

Türk arıcılığına bakış ve tespitler

Kağıttan bilim adamları ile arıcılığımızın bu gün geldiği nokta kovan başına üretim miktarına bakarak anlaşılmaktadır.Bilim adına tercüme yapanların çalışmaları sahaya inmemiş ve ülke ekonomisine de verimlilik katmamıştır.

Bilim adamlarımız, ülkemize has kaç tane ayrı tip genetik özelliklerde arı varlığımız olduğu tespitini henüz yapamamışlardır.Bilinen arı cinslerimizin bile resim, davranış,vb karekteristik özellikleri tespit edilip belgelenmemiştir. Arılarımıza ait tip tescili yapılmamıştır.

Öz kaynaklı saha çalışması ile ırklarımıza özel ıslah çalışmalarını başlatmaları gerekmektedir. Bizim bu konuda yapamadıklarımızı elin yabancıları bizim ülkemizde yapar ve kendine kullanır.

örnek olarak elin yahudileri Karadeniz yaylalarından topladıkları bambus arıları ile seracılıkta atılım yapmış ve bugün dünyaya bambus arısı satmaktadırlar.Yani bizim arılarımızdan bizim kazanmamız gereken parayı kazanmaktadırlar.

Yabancı tercümeler ve yabancı finansal kaynaklı araştırmalardan çıkan sonuçların arıcılığımıza ve dolayısı ile ülkemiz ekonomisine ne kadar katkı sağlayacağı da tartışma konusudur.Bu tür çalışmaların arıcılığımızı ileri bir noktaya getiremediğini kovan başına düşen verime bakarak görmekteyiz.

Sonuç olarak Türkiye arıcılığının durumu da;her konuda olduğu gibi ülkenin sahipsizliğinine ve organize edilmemesine bir örnektir.

Blog ortamında arıcıların çeşitli uygulamalarını ortamda paylaşılması arıcıların ilerlemesine neden olmaktadır.
Bu nedenle Sayın Mehmet Yükselin Almanya arıcılık uygulamalarıyla Türkiyeye tuttuğu ışık sayesinde ülkemiz arıcıları da modern anlamda arıcılık yapmaya,köhnemiş bilgilerden kurtulmaya çalışmaktadır.Verimlilik ilkesine dayanan talep ve araştırma istekleri sahadan gelmektedir.Bu noktada oluşan sancı da dünya modern arıcılığından geride kalmış ve bir şeyler yapamamış ama yapma isteğindeki bilim adamlarından gelmektedir.

Sayın Ali Türk beyin ve blog ortamındaki arıcı dostlarımızın yaptığı denemelerin çoğu başarılı olmuş veya kimi hüsranla sonuçlanmış olsa da yapılan saha çalışmaları ve bilgi paylaşımı biz arıcılık sevgisine sahip insanlar tarafından takdirle ve ilgiyle takip edilmektedir.

Yaptıklarımızı aşama aşama dökümante edersek belki bazı bilim adamlarımıza da kaynak teşkil edebilir.

Blog ortamında yapılan bu ve bunun gibi çalışmaları hatta daha fazlasını saygıdeğer bilim topluluğumuzdan da bekleriz. yapılan tüm çalışmaların sahaya ve ülke ekonomisine katkı olarak dönmesini bekliyoruz.

Yapılmış olanlar ve yapılacak olanlar çalışma sonuçlarına bakılarak değerlendirilmektedir.

Önemli bir hatırlatma da ülkemizde çalışmalar yapan kökü dışarda bazı bilim adamlarına da ayrıca dikkat etmek gerektiği düşüncesindeyim.Çalışmaları denetlenmelidir. oktar babuna olayı unutulmamalıdır.Arıcılığımız sahipsiz kalmamalıdır.

Herşey Ülke arıcılığının ilerlemesi içindir.
Saygılarımla

8 Şubat 2009 Pazar